ทัชมาฮาล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

เรื่อง ทัชมาฮาล

ครูประจำกลุ่มสาระ อ.อรวรรณ กองพิลา

ครูที่ปรึกษาโครงงาน อ.คเชนทร์ กองพิลา

คำถามโครงงาน

1.“มุมตัส มาฮาล” แปลว่าอะไร ?

2.ทัชมาฮาลสร้างขึ้นเพื่ออะไร

3.ทัชมาฮาลมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร

4.สุสานทัชมาฮาลสร้างอย่างไร

5.ทำไมถึงได้สร้างสุสานนี้ขึ้นมา

วัตถุประสงค์โครงงาน

1.เพื่อศึกษาเรื่องราวความรักของเจ้าชายชาห์ญะฮาน

2.ต้องการทราบว่าทำไมทัชมาฮาลถึงเป็นสุสานแห่งความรัก

3.เพื่อศึกษาความเป็นมาของสุสานทัชมาฮาล

วีธีการดำเนินงาน

1. หาหัวข้อที่สนใจ

2.หาข้อมูลและรวบรวมข้อมูล

3.สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามเข้าใจ

4.เรียบเรียงข้อมูลและจัดหมวดหมู่

5.ตรวจสอบข้อมูลที่ได้มา

6.แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

โฆษณา
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

Hello world!

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!

โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น